Webshop geopend!

Het is zover: de webshop van Boeken met.. is geopend!
Je kunt deze vinden op www.deontmoetingboeken.nl
We hebben er hard aan gewerkt en vinden het mooi geworden.
Kom snel een kijkje nemen, want we zijn er hartstikke trots op!

Wil je liever in de winkel komen shoppen?
Vanaf 3 maart mag dat weer!
Je kunt een afspraak maken op: https://deontmoeting.youcanbook.me/
We zien je graag weer!