Webshop geopend!

Het is zover: de webshop van Boeken met.. is geopend!
Je kunt deze vinden op www.deontmoetingboeken.nl
We hebben er hard aan gewerkt en vinden het mooi geworden.
Kom snel een kijkje nemen, want we zijn er hartstikke trots op!

Wil je liever in de winkel komen shoppen?
Groot gelijk heb je! Want in de winkel hebben we nog veel meer artikelen dan in de webshop. En het is natuurlijk veel fijner om het artikel echt te zien, even in te kunnen kijken, even in handen te kunnen houden, en om een goed advies te kunnen vragen.

En het mag nu gewoon weer. Zonder afspraak, zonder vooraf formulieren in te moeten vullen, gewoon wanneer jij er zin in hebt!