Sponsors

De Ontmoeting wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van:

– Vele particuliere sponsors
– Samenwerkingsgemeente 3GK                      www.3gk-deventer.nl
– BaptistenGemeente Deventer                      www.baptistendeventer.nl
– TinekeWerkt                                                  www.tinekewerkt.nl
– Specsavers Deventer                                     www.specsavers.nl/Deventer
– Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom        www.ebsdeolijfboom.nl